Ανάλυση tweets Κυπρίων πολιτικών στο Twitter


Στην παρούσα ανάλυση παρουσιάζουμε σε τι και σε ποιους αναφέρονται οι Κύπριοι πολιτικοί στο Twitter. Αρχικά συλλέξαμε τους λογαριασμούς στο Twitter πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων και αργότερα τους ταξινομήσαμε ανάλογα με την κομματική τους ταυτότητα. Μετέπειτα, συλλέξαμε όλα τα tweets των λογαριασμών αυτών από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι σήμερα. Ο συνολικός αριθμός tweets που συλλέχθηκαν είναι 119 477. Ως πολιτικά πρόσωπα ορίζουμε βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές των περασμένων βουλευτικών το 2021, κομματικά στελέχη, μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ανεξάρτητους θεσμούς, υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους κ.α. Επίσης, συλλέξαμε τους λογαριασμούς των μεγαλύτερων δημοσιογραφικών μέσων, δημοσιογράφων και ατόμων που βρίσκονται στο χώρο των ΜΜΕ με επιρροή στην κοινή γνώμη. Στα πιο κάτω διαδραστικά γραφήματα παρουσιάζεται μια σειρά αναλύσεων βασισμένη στα tweets που συλλέξαμε.

Στο συγκερκιμένο γράφημα παρουσιάζονται οι αναφορές που γίνονται στους 9 επικρατέστερους υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές ανά κομματική ταύτιση. Οι λογαριασμοί χωρίς κομματική ταύτιση (“None”) πρόκειται για λογαριασμούς δημοσιογραφικών μέσων, δημοσιογράφων και ανεξάρτητων δημοφιλείς προσωπικοτήτων. Οι περισσότερες αναφορές γίνονται στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Η πλειοψηφία των αναφορών στον Αβέρωφ Νεοφύτου προέρχονται από στελέχη του ΔΗΣΥ, ανεξάρτητους λογαριασμούς και στελέχη των Οικολόγων. Δεύτερος σε αναφορές έρχεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι αναφορές στον Νίκο Χριστοδουλίδη γίνονται ως επί το πλείστον από τους ίδιους πολιτικούς χώρους με αυτές προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έρχεται τρίτος σε αναφορές. Στον Ανδρέα Μαυρογιάννη οι περισσότερες αναφορές γίνονται από ανεξάρτητους λογαριασμούς, στελέχη του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων.

Στο συγκερκιμένο γράφημα παρουσιάζονται οι 10 δημοφιλέστερες αναφορές ανά κόμμα. Τα στελέχη του ΔΗΣΥ αναφέρονται κυρίως στον λογαριασμό του Αβέρωφ Νεοφύτου, στον επίσημο λογαριασμό του κόμματος και στον λογαριασμό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Τα στελέχη του ΑΚΕΛ αναφέρονται συχνότερα στον λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Στέφανο Στεφάνου και στον επίσημο λογαριασμό του κόμματος τους. Τα στελέχη του ΔΗΚΟ αναφέρονται κυρίως στον λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα, στον επίσημο λογαριασμό του κόμματος τους και στον Αντρέα Κημήτρη, δημοσιογράφο του ΡΙΚ.

Στο συγκερκιμένο γράφημα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές του κάθε είδους αλληλεπίδρασης στους λογαριασμούς του δείγματος. Τα αποτελέσματα είναι και πάλι ταξινομημένα βάσει της κομματικής ταύτισης του κάθε λογαριασμού. Τα tweets από τους λογαριασμούς των στελεχών του ΔΗΣΥ παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση αλληλεπίδραση.  Κατά μέσο όρο τα tweets των στελεχών του ΔΗΣΥ δέχονται πέραν των 40 ενεργειών αλληλεπίδρασης. Δεύτερο κόμμα στην εν λόγω γραφική αναπαράσταση έρχεται το Κίνημα Αλληλεγγύη. Ο βασικός λόγος πίσω από την υψηλή μέση αλληλεπίδραση των tweets των στελεχών του κινήματος είναι η πολύ ενεργή παρουσία της Ελένης Θεοχάρους στο Twitter

Στο συγκερκιμένο γράφημα παρουσιάζονται τα 30 δημοφιλέστερα hashtags από το δείγμα μας. Με διαφορά τα δημοφιλέστερα hashtags είναι αυτά που αναφέρονται στην Κύπρο (#cyprus, #κύπρος κα). Επίσης, αρκετά συχνά είναι τα hashtags #eu, #ukraine και #greece. To hashtag που αναφέρεται στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι το συχνότερο hashtag που αφορά ξεκάθαρα κάποιο εθνικό πολιτικό ζήτημα.

Τέλος, στο συγκερκιμένο γράφημα φαίνεται σε ποιους αναφέρονται τα στελέχη του κάθε κόμματος. Με τη ανάλυση αυτή θέλουμε να ερευνήσουμε αν τα στελέχη των κομμάτων αναφέρονται και συζητούν στο Twitter με στελέχη άλλων κομματικών χώρων ή αν οι αναφορές τους περιορίζονται σε λογαριασμούς από το ίδιο κόμμα με αυτούς. Συνολικά, οι περισσότερες αναφορές γίνονται σε στελέχη των Οικολόγων, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών αυτών προέρχονται από στελέχη του ίδιου κόμματος. Το 85.21% των αναφορών που έγιναν από στελέχη των Οικολόγων αφορούν άλλα στελέχη του ίδιου κόμματος. Στους λογαριασμούς του ΔΗΣΥ αναφέρονται κυρίως άλλα στελέχη του κόμματος, στελέχη των Οικολόγων και στελέχη του ΑΚΕΛ. Στους λογαριασμούς του ΑΚΕΛ αναφορές προέρχονται κυρίως από άλλα στελέχη του κόμματος και στελέχη των Οικολόγων και του ΔΗΚΟ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στους λογαριασμούς του ΔΗΚΟ γίνονται συνολικά λιγότερες αναφορές από κόμματα που είχαν χαμηλότερα εκλογικά αποτελέσματα στις περασμένες βουλευτικές εκλογές (Οικολόγοι και ΕΔΕΚ). Ακόμη, τα στελέχη των Οικολόγων, που είναι τα πιο ενεργά στο Twitter, αναφέρονται συχνότερα σε λογαριασμούς του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ συγκριτικά με το ποσοστό των αναφορών τους στα μικρότερα κόμματα (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ). Η πλειοψηφία των αναφορών κάθε κόμματος προέρχεται από λογαριασμούς του ίδιου κόμματος. Τα μόνα κόμματα που δέχονται ένα σημαντικό αριθμό αναφορών από στελέχη άλλων κομμάτων είναι ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ.

Εν κατακλείδι, από τα πιο πάνω αποτελέσματα φαίνεται πως οι Κύπριοι πολιτικοί στο Twitter δεν αλληλεπιδρούν σημαντικά μεταξύ τους, οι δύο δημοφιλέστεροι υποψήφιοι πρόεδροι είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Νίκος Χριστοδουλίδης και τέλος, τα ενεργότερα στελέχη στο Twitter σε αναλογία με το συνολικό αριθμό τους είναι αυτά των Οικολόγων.